Wat zijn champignons? Thuis zelf champignons en paddenstoelen kweken, paddestoel thuiskweekset, grow mushrooms, Champignons anbauen, cultiver de champignons

Headlines

  • Dutch
  • English
  • French
  • German
Huidig pad:

Wat zijn champignons?

Een champignon is een paddestoel.

Een champignon (Agaricus bisporus) is een van de vele soorten paddestoelen. In West-Europa komen er ruim 3.000 verschillende soorten paddestoelen voor, waarvan er ongeveer 50 soorten eetbaar zijn voor de mens. Van de eetbare paddestoelen is de champignon veruit de bekendste.

Paddestoelen behoren tot de schimmels. Een paddestoel is eigenlijk het zichtbare vruchtlichaam van een schimmel en daarmee slechts een klein gedeelte van die schimmel. Onder de grond en onzichtbaar voor het oog, groeit de schimmelzwam, ook wel mycelium genoemd. Dit is een dicht netwerk van fijne draden, die bij sommige soorten zelfs een oppervlakte van meerdere hectaren kunnen bestrijken.

Een paddestoel is duidelijk geen plant, want planten hebben bladgroen en kunnen hiermee met behulp van zonlicht energie opslaan in de vorm van koolhydraten. De plant gebruikt deze koolhydraten voor zijn groei. Paddestoelen hebben geen bladgroen en zijn dus ook niet in staat om zelf deze koolhydratenl te produceren. Ze zijn voor hun energievoorziening afhankelijk van organische bestanddelen van dode of levende organismen, waaraan ze hun voedingsstoffen (koolhydraten) kunnen onttrekken. Doordat de schimmels weer zorgen voor voedingsstoffen voor de planten, is de voedselketen weer sluitend.

Schimmels kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

  1. Saprofyten, waartoe ook de champignon behoort, leven van afgestorven plantenresten en dood hout. Zij breken het af tot kooldioxide en mineralen overblijven. Ze zijn een onmisbare schakel in de voedselketen. Omdat ze de organische stoffen van afgestorven of zieke organismen omzetten in anorganische stoffen. Hiermee voorzien ze in de noodzakelijke voedingsstoffen voor de groene planten.
  2. Parasieten hebben hun voedselvoorziening verder uitgebreid en leven doorgaans ten koste van een ander organisme. Dat kunnen planten, dieren of zelfs andere schimmels zijn. Ze groeien op levend hout en maken het ziek zodat het uiteindelijk afsterft en door de Saprofyten verder wordt verbruikt.
  3. Mycorrhiza leven juist tot wederzijds voordeel in symbiose met de wortels van levende bomen en planten. De boom krijgt hierdoor een nog uitgebreider wortelsysteem en de paddestoel is in staat uit dit wortelsysteem de koolhydraten te onttrekken die hij zelf niet kan vormen. In tegenstelling tot de parasieten leveren ze dus een nuttige tegenprestatie aan de gastheer. Tot deze groep behoren het eekhoorntjesbrood, cantharellen en truffels.

Terug naar top


Wat zijn champignons? Thuis zelf champignons en paddenstoelen kweken, paddestoel thuiskweekset, grow mushrooms, Champignons anbauen, cultiver de champignons