Hoe groeien champignons? Thuis zelf champignons en paddenstoelen kweken, paddestoel thuiskweekset, grow mushrooms, Champignons anbauen, cultiver de champignons

Headlines

  • Dutch
  • English
  • French
  • German
Huidig pad:

Hoe groeien champignons?

Bereiding van de compost

Gecultiveerde champignons groeien op compost. Deze voedingsbodem wordt in Nederland gemaakt met de volgende ingrediënten: stro, kippen- en paardenmest, gips en veel water. Er worden verder geen chemicaliën gebruikt. Na het mengen van deze ingrediënten begint een fermentatieproces. Dit proces eindigt met het product dat "champignoncompost" wordt genoemd.

Het broeden en enten

De champignon plant zich voort door middel van sporen. Eén enkele paddestoel produceert miljarden sporen. De compost wordt echter niet met sporen geënt omdat het doorgroeien dan teveel tijd zou kosten. Daarom wordt geënt met het zogenaamde broed. Broed is een materiaal dat bestaat uit steriele compost of graankorrels en geheel doorgroeid is met het champignonmycelium. Met dit broed wordt de champignoncompost geënt. Na het enten duurt het nog ongeveer 2 weken totdat de compost geheel doorgroeid is met het mycelium.

Het afdekken met dekaarde

Alleen in de doorgroeide compost kunnen zich geen champignons vormen. Daarvoor moet de compost afgedekt worden met een zogenaamde deklaag bestaande uit een mengsel van verschillende soorten turf en schuimaarde (een afvalproduct van de suikerindustrie). Deze deklaag noemen we dekaarde. De dekaarde is kritisch en moet vrij zijn van ziektekiemen, de juiste structuur hebben, een zuurgraad van pH 7,5 hebben en veel water vast kunnen houden. De bacteriën die in de dekaarde leven stimuleren het mycelium tot het vormen van de champignons. Zonder deze bacteriën worden er geen champignons gevormd, dus goede dekaarde is van het grootste belang bij de kweek van champignons.

De groei tijdens de kweek

  • Ingroei in dekaarde: Als de doorgroeide compost met de dekaarde is afgedekt, wordt de dekaarde door sproeien goed vochtig gehouden en worden de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte in een afgesloten ruimte zo hoog mogelijk gehouden. De luchttemperatuur wordt rond de 22-23 graden Celsius gehouden en de kerntemperatuur van de compost ligt tussen de 25-27 graden Celsius. Hierdoor raakt de dekaarde snel en goed doorgroeid met het mycelium.
  • Knopvorming: Na dit doorgroeien wordt de kweekruimte intensief geventileerd. Hierdoor daalt de luchttemperatuur tot 17-18 graden Celsius, de kerntemperatuur van de compost daalt tot 20 graden Celsius en het CO2-gehalte daalt tot 1200 ppm. Dit stimuleert het mycelium dat zich in de dekaarde bevindt, tot het vormen van vruchtlichamen die eerst zichtbaar zijn in de vorm van kleine knopjes.
  • Knopuitgroei: Na de knopvorming kan d.m.v. de luchttemperatuur en de luchtvochtigheid de hoeveelheid knoppen worden bepaald. Door sneller met een lage luchttemperatuur en een lage luchtvochtigheid te werken krijg je meer knoppen en daardoor kleinere champignons, bij een hogere luchttemperatuur en luchtvochtigheid krijg je minder stuks waardoor ze groter kunnen worden. De kleine knopjes zullen in ongeveer 5 dagen uitgroeien tot oogstrijpe champignons. Het hele proces van het afdekken van de compost met dekaarde tot het oogsten van de eerste champignons duurt ongeveer 3 weken.

De oogst

De champignons groeien niet continu door, maar verschijnen in wekelijkse "vluchten". Een dergelijke "vlucht" is te omschrijven als een oogstperiode. Na drie tot vier oogstweken wordt een cultuur beëindigd. De opbrengst loopt dan sterk terug en de kans op ziektes neemt sterk toe. De champignonkwekerijen zijn in 2 groepen in te delen:

  • De handplukkers: Dit is zeer arbeidsintensief. Met de hand kan men zo'n 15-18 kg. champignons per uur plukken. Alle champignons voor de verse consumptie worden zo geplukt, dus alles wat wij als consument aan verse champignons kopen in de winkels.
  • Machineplukkers: Met machines komt men tot zo'n 100 - 120 kg. champignons per uur. De machinaal geoogste champignons worden nagenoeg enkel verwerkt door de conservenindustrie (soepen, blikken, flessen, enz.).

Wat overblijft is champost

Na de laatste vlucht wordt de cel gestoomd. Dit stomen word gedaan om alle in de cel aanwezige schimmels te doden zodat er in de volgende cyclus geen ziektes uit de oude cel blijven zitten. Met het stomen word de cel acht uur op 70 graden gehouden. Na het doodstomen word de cel leeggemaakt. Het restproduct van de combinatie van compost en dekaarde noemen we champost, een zeer schone compost van een goede kwaliteit die veel wordt gebruikt in de glastuinbouw, bloembollenteelt en thuis in de tuin.

Terug naar top


Hoe groeien champignons? Thuis zelf champignons en paddenstoelen kweken, paddestoel thuiskweekset, grow mushrooms, Champignons anbauen, cultiver de champignons